Contact

De vereniging

De vereniging zijn we met elkaar; de leden, het bestuur en de verschillende commissies. Hieronder treft u de contactgegevens aan. 


Het bestuur


Postadres secretariaat
Stoutenburgerlaan 9B
3836 PB  Stoutenburg Noord

Inschrijving Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel te Amersfoort: 
40410794

Privacy policy Deerhound Club
Klik hier voor de privacy verklaring.

IBAN nummer
NL96 INGB 0001 7848 38
tnv De Deerhound Club, Putten

Commissies

Redactie

Het clubblad wordt elk kwartaal met grote zorg in elkaar gezet. Uiteraard zijn wij mede afhankelijk van de inbreng van de leden voor een interessante en mooie invulling van het blad.

U kunt de redactie van de Deerhound Club bereiken via: 

redactie@deerhoundclub.com

Evenementencommissie

In de evenementencommissie is op dit moment alleen Robert Kruit actief. Hij krijgt uiteraard hulp vanuit het bestuur. Heeft u leuke ideeën of ervaring in het organiseren van evenementen, denk daarbij aan wandelingen, de clubdag, andere activiteiten, laat het ons weten!

evenementen@deerhoundclub.com

Veterinair adviseur

De Deerhound Club heeft de heer drs. Nico Fernhout als veterinair adviseur.

U kunt hem bereiken via: 

secretaris@deerhoundclub.com