Lid worden

De Deerhound Club geeft 4 keer per jaar een clubblad uit, organiseert eens per jaar een kampioensclubmatch, een jonge honden- en veteranendag en een wandeling. 

Iedereen die de Deerhound en met name de mogelijke verbetering van de gezondheid van het ras een warm hart toedraagt en daar graag een bijdrage aan wil leveren, in welke vorm dan ook, is van harte welkom als lid van de Deerhound Club. Wilt u zich aanmelden als lid van de Deerhound Club? Vult u dan het onderstaande aanmeldingsformulier in en klik op verstuur.

Wilt u zo vriendelijk zijn om na uw aanmelding als nieuw lid van de Deerhound Club, direct de contributie te voldoen? U ontvangt na ontvangst van uw aanmelding en uw contributie een bevestiging van de ledenadministratie.

Conform het besluit op de Algemene Ledenvergadering 2019 bedraagt de contributie met ingang van 2020 per kalenderjaar € 30,00 voor een hoofdlid en € 5,75 voor een gezinslid. Bij aanvang is tevens € 4,50 inschrijfgeld verschuldigd.

De contributie kunt u voldoen op:
IBAN nummer:  NL96 INGB 0001 7848 38
BIC code: INGBNL2A
tnv.: De Deerhound Club, Putten

Na ontvangst van de contributie ontvangt u binnen enkele dagen de bevestiging van uw lidmaatschap.

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Wilt u lid worden van de Deerhound Club?
(Als er in uw gezin al een (hoofd)lid van onze vereniging aanwezig is, kunt u ook gezinslid worden.)
Naam lid / gezinslid
Contributie
De contributie is per jaar voor een hoofdlid € 30,00. Voor een gezinslid € 5,75. Daarnaast is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 4,50. U kunt het totaalbedrag overmaken naar rekeningnummer: NL96 INGB 0001 7848 38, ten name van Deerhound Club, Putten.
Toestemming verwerken gegevens